Cateva curiozitati cu privire la auz

Cand o persoana moare, vazul este primul simt care dispare, iar auzul ultimul.

Dupa o masa copioasa, auzul tau scade.

In ureche exista pana la 4.000 de glande generatoare de ceara.

Urechile pot distinge pana la 300.000 de tonalitati.

Auzul începe să se deteriorareze imediat după naştere.

Studii efectuate la Universitatea Yale au demonstrat că fumătorii dependenţi percep mai greu sunetele comparativ cu persoanele care nu fumează. De data aceasta, problema nu se află la nivelul urechii, ci la nivel cerebral, acolo unde ar trebui să se interpreteze impulsurile nervoase transmise de ureche. 

Pisicile aud sunete de 4 ori mai bine decat oamenii si in gama ultrasonica pe care noi nu o putem auzi.

Suprafaţa timpanului este de aproximativ 5,5 mm2.

Canalul auditiv extern are o lungime de 1,5 cm, iar melcul osos are 3 cm lungime.

Pentru învăţarea limbajului, un copil trebuie să aibă funcţional şi aparatul auditiv. Un copil surd din naştere va rămâne mut, nefiind capabil să înveţe limbajul. De asemenea, dacă un copil mai mic de 5 ani îşi pierde auzul, el va pierde şi limbajul articulat.

SPONSORIZARE – MIC GHID FISCAL SI CONTABILCompaniile (contribuabili persoane juridice platitoare de impozit pe profit) au posibilitatea de a directiona / acorda fara costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii prin actiuni de sponsorizare, acte de mecenat precum şi pentru burse private. Apeland la o facilitate fiscala prevazuta la art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal, fondurile/bunurile directionate/acordate nu reprezinta o cheltuiala suplimentara pentru companie. Cheltuielile de sponsorizare şi/sau actele de mecenat precum şi pentru acordarea de burse private (fonduri financiare, bunuri sau servicii) se scad din impozitul pe profit datorat si achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de actiuni diminueaza ulterior si direct sumele ce trebuie achitate statului in contul impozitul pe profit.

Conditiile cumulative pentru a accesa aceasta facilitate fiscala sunt:
-         compania trebuie sa fi platitor de impozit pe profit;
-         actiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte) incheiate potrivit prevederilor legale;
-         fondurile directionate trebuie sa fie sub cea mai mica dintre limitele precizate mai jos:
-         0.3% din cifra de afaceri;
-         20% din impozitul pe profit datorat.

Exemplu de calcul – determinarea facilitatii fiscale maxime:
Cifra de afaceri (total venituri) = 300.000 lei
Cheltuieli totale = 250.000 lei, din care S lei cheltuieli de sponsorizare / mecenat / burse
Profitul brut impozabil = 300.000 – 250.000 + S = 50.000 + xxx lei
Impozit pe profit = (50.000 + SSS) x 16% = 8.000 + S x 16% lei

Limite maxime ale facilitatii fiscale:
1. 3 la mie din cifra de afaceri = 3/1.000 x 300.000 = 900 lei
2. 20% din impozitul pe profit datorat = 1.600 + 20% x S x 16% = 1.600 + SSS x 3,2% lei

In concluzie, suma de la pct. 1 este cu certitudine mai mica decat suma de la pct. 2, rezulta ca pentru ca compania sa nu suporte nicio cheltuiala suplimentara, suma maxima care se poate directiona este 900 lei.

Regim fiscal si contabil (pe datele din exemplu de calcul):
Cifra de afaceri (total venituri) = 300.000 lei
Cheltuieli totale = 250.000 lei, din care 900 lei cheltuieli de sponsorizare/mecenat/burse
Profitul brut impozabil = 300.000 – 250.000 + 900 = 50.900 lei
Impozit pe profit = 50.900 lei x 16% = 8.144 lei


Limite maxime ale facilitatii fiscale:
1. 3 la mie din cifra de afaceri = 900 lei
2. 20% din impozitul pe profit datorat = 1.628,8 lei

Regimul fiscal comparat:
1. Compania acorda o sponsorizare de 900 lei.
Cheltuielile de sponsorizare (900 lei) se scad din impozitul pe profit datorat (8.144 lei), rezultand un impozit pe profit de achitat de 7.244 lei. Efortul financiar total este de 8.144 lei = 900 lei + 7.244 lei

2. Compania NU acorda o sponsorizare de 900 lei
Cheltuieli totale sunt de 249.100 lei, profitul brut impozabil este 50.900 lei = 300.000 – 249.100, astfel rezulta un impozit pe profit de achitat de 8.144 lei = 50.900 lei x 16%. Efortul financiar total este de 8.144 lei.

3. Concluzie:
Impactul asupra chetuielilor totale (fiscale si de exploatare) este nul.

Regimul contabil:
I. Actiuni de sponsorizare/mecenat cu mijloace financiare (bani)
-         acordarea de numerar:     6582 Donatii acordate = 5311
-         virament bancar:                               6582 Donatii acordate = 5121

II. Actiuni de sponsorizare/mecenat sub forma livrarilor de bunuri
-         mijloace fixe - - descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie
                                       % = 21xx valoarea de intrare
                                       28xx amortizarea cumulata
                                       6582 valoarea ramasa neamortizata

-         bunurile materiale de natura stocurilor - - descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie
                                       6582 = 30xx, 345x, 371x la costul de achizitie al stocurilor

-         stornarea a adaosului comercial si TVA-ului, daca bunurile de natura stocurilor sunt marfuri care sunt evidentiate la pretul cu amanuntul
                                               371x = % – in rosu
                                               378x c/v adaos comercial – in rosu
                                               4428 TVA neexigibila – in rosu


IMPORTANT:
1. Sponsorizarea trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective a impozitului)

2. Companiile au dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate mai sus, dar pentru suma ce depaseste limita indicata se plateste impozit pe profit.

3. Daca se incadreaza in limitele de mai sus, sponsorizarea/mecenatul nu este considerata o livrare de bunuri, deci nu se colecteaza TVA aferenta. Daca pentru bunurile respective s-a exercitat dreptul de deducere a TVA la data achizitiei si nu au fost respectate cele doua conditii cumulative impuse de lege, livrarea bunurilor acordate drept sponsorizare este incadrata la operatiuni asimilate livrarilor de bunuri si suma care depaseste limita legala se considera baza de impozitare a TVA.
Potrivit art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal baza de impozitare a bunurilor acordate drept sponsorizare peste limita legala este reprezentata de pretul de cumparare al acelor bunuri. Pentru depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea, compania trebuie sa colecte TVA pe care o include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care a depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora. Pentru suma care reprezinta depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea se emite autofactura.

4. Sumele acordate ca donatii NU sunt cheltuieli deductibile fiscal, nu fac obiectul acestei facilitati.

Aspecte juridice (definitii):

SPONSORIZAREA – reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre beneficiarul sponsorizarii.

DONATIA – este un contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta si nu implica existenta unor beneficii. Donatia este un act gratuit, unilateral, iar beneficiarul unei donatii are obligatia sa foloseasca bunurile exclusiv in scopul declarat. Contractul de donatie trebuie autenticat la notar, sub sancţiunea nulităţii absolute.


Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau care acordă burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă aceste cheltuieli însumate îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.